• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

  • Kierownik
    dr hab.n. o zdr., MBA - Edyta Krzych - Fałta- edyta.krzych-falta@wum.edu.pl                                                                           

            Specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego

 
 
              Adiunkt dydaktyczny
Specjalista w zakresie organizacji zdrowia.
 
 

                  Adiunkt badawczo-dydaktyczny

     Dr  Marzena Jaciubek - mjaciubek@wum.edu.pl

 

                        Adiunkt dydaktyczny

 Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

                       Adiunkt dydaktyczny

                      Adiunkt dydaktyczny

 Specjalista pielegniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

                       Adiunkt dydaktyczny.
Specjalista w zakresie pielęgniarstwa internistycznego.
 
 

                   Asystent dydaktyczny.

 Specjalista  w dziedzinie organizacji i zarządzania.

                   Asystent dydaktyczny

Specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

                        Asystent dydaktyczny
 

                      Asystent dydaktyczny

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 

                        Asystent dydaktyczny

Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 

 

    

Mapa: